1401 ASTROPOLIS

sterrenwacht op de rand van de Nieuwe Koers,

onderdeel van Meesterproef 2013, Vlaams Bouwmeester

opdrachtgever: 

stad Oostende en Astro Events Group

plaats:

Oostende

ontwerp:

2013, Pieter-Jan Peeters

status:

opgeleverd

meer lezen

Op de rand van park de Nieuwe Koers (waarvan het masterplan ook onderdeel is van Meesterproef 2013) plannen de stad Oostende en Astro Event Group vzw een sterrenwacht.

AEG is een lokale vereniging met de ambitie om een publiek gebouw te beheren.

 

Het programma omvat 2 waarnemingskoepels, een werkplaats kijkerbouw, een auditorium, 

een workshoplokaal en tentoonstellingsruimte, waarbinnen hun educatieve en wetenschappelijke werking een plaats krijgen.

Een specifek uitgangspunt van het ontwerp was om het gebouw programmatisch te voorzien van een overmaat (30%), een grotere vrije ruimte die zich kan opstellen als

tentoonstellingsruimte en een compacter deel waarin de meer beschermde functies een plaats vinden. 

Dit creëert de laagdrempeligheid en laat het onverwacht gebruik toe, dat een publiek gebouw met zich meebrengt, zonder de beheersbaarheid voor een kleine vereniging te verliezen.

Het gebouw plaatst zich compromisloos in de contextmet de pragmatiek van de nabijgelegen hangars op de luchthaven. Toch, door het pad om te buigen, het bestaande struikbos uit te breiden en het aanbrengen van een minimale landschapsaanleg met halfverharding, kan het gebouw functioneren zonder de omgeving te veel naar haar hand te zetten. 

Daarnaast ontstaat er eveneens een natuurlijke buffer naar de nabijgelegen woonwijk toe.

 

Het is een fors volume (114,7m x 29,4m x 6,3m), dat genuanceerd wordt door de diffuse schil; een dubbele huid van polycarbonaat pakt een licht staalskelet in en plaatst de

tentoonstellingsruimte in een continue diffuus licht én is suggestief naar de omgeving toe. 

In het compacte gebouwdeel vervangen invulwanden de binnenste laag van de schil om de nodige thermische massa te voorzien.

Een centrale wand en vloer vormen een basisindeling en bepalen de proporties van ruimtes en hoogte. 

Verschillende perforaties regelen toegang, direct licht en zichten. Dit geheel vormt de basisarchitectuur die op zich neutraal, precies en licht wil zijn.

3 kernen, telkens gekoppeld aan verticale circulatie delen de ruimtes vervolgens op en maken het programma leesbaar. 

Deze "instrumenten” mogen kleur bekennen en vormen een aanknopingspunt voor technieken en vast meubilair.