Tekeningen op maat worden beperkt tot aanvragen die passen binnen het botanisch kader waarin ik werk en gebeuren in onderling overleg.

Momenteel is de wachttijd voor een tekening ongeveer 9 weken.

Een plaats op de wachtlijst kan via info@studiokanada.com met onderwerp 'wachtlijst'.